Audit is toetsen aan een norm.

Maar toetsen aan een norm is niet altijd een zwart, wit of grijs gebied. 

ponTisS geeft kleur aan audits door uitkomsten te gebruiken om u nog beter in staat te stellen aantoonbaar in control te zijn. Met afgewogen oordelen en constructieve adviezen. ponTisS levert de volgende audit diensten.


Pre-audit services

ponTisS toetst de opzet, bestaan en/of werking van uw beheersingsmaatregelen om te zorgen dat uw externe accountant geen verassingen vindt bij een financiële- of niet-financiële audit (zoals een ISAE 3000 of 3402).  


Operational audit

ponTisS voert aan de hand van de IPPF of NBA standaarden operational audits uit. Hierbij toetsen wij de opzet, bestaan en/of werking van  beheersingsmaatregelen of beantwoorden wij specifieke onderzoeksvragen die relevant zijn voor de gebruikers van het rapport.


Internal audit 

ponTisS kan uw interne auditfunctie vervullen en daarbij het jaarlijkse internal audit plan uitvoeren. Een internal auditplan bestaan uit assurance en consulting services die jaarlijks worden gepland en afgestemd op de behoeften van stakeholders. Het aanpassen van de audit agenda is beter dan vasthouden aan een slecht plan. 

Weet u waar komend jaar uw assurance- en adviesbehoeften liggen?